Onderhoud & Inspectie

Iedere ondernemer heeft de beschikking over een elektrische installatie in zijn bedrijfspand. De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen.
Uitval van productie, brand, letsel of zelfs erger als gevolg van elektriciteit gebeurt nog dagelijks. Regelmatige controle en onderhoud van de elektrische installatie is dan ook geen overbodige luxe. De Arbo-wet schrijft voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Een aandachtspunt hierbij is dat veel verzekeraars in hun polisvoorwaarden vastleggen dat de verzekernemer moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Dus ook aan de eisen zoals gesteld in de Arbo-wet.

Thermografisch onderzoek (verzekeraars zijn er gebrand op)

Een thermografisch onderzoek aan de elektrische installaties is een uitstekende aanlsuiting op een NEN3140 inspectie. Met een thermografisch onderzoek wordt er gecontroleerd of er te hoge temperaturen in een verdeelkast aanwezig zijn. Oorzaken van deze te hoge temperaturen kunnen storingen veroorzaken of zelfs brand.
Het thermografisch onderzoek wordt door ons zoveel als mogelijk gecombineerd met de NEN3140 inspectie. Hierdoor wordt de ‘overlast’ voor de gebruiker beperkt. Verzekeraars zijn een groot voorstander van een thermografisch onderzoek. Dit onderzoek kan productie-uitval en brand voorkomen. In diverse gevallen levert het zelfs premieverlaging op.

INTERESSE IN EEN VAN ONZE DIENSTEN?